Powered by Digital Start | www.digitalstart.se

Arbetsglädje, effektivitet och lönsamhet

Organisationer består av människor och organisationer utvecklas när människor utvecklas.

 

Personligt Mästerskap® utvecklar den individuella och kollektiva förståelsen, vilket skapar ansvarstagande. Personligt Mästerskap® utgår från ett systemtänkande och bygger bättre balans mellan kultur & struktur.

Personligt Mästerskap® är en företagsutbildning och organisationsutbildning med ett systematiskt strukturerat utvecklingsprogram i 2 steg för både ledare och medarbetare. Du blir bättre på att leda dig själv, vilket är förutsättningen för att kunna samarbeta och leda andra. 

 

Utbildningen vänder sig till företag och organisationer både på ledar- och medarbetarnivå, kort sagt för alla som vill jobba med sin egen och teamets utveckling.

Effekter av Personligt Mästerskap
  • Mindre stress ger mer energi, ökad harmoni och bättre beslut

  • Ökad förståelse av egna och gemensamma värderingar

  • Tydligare mål och resultat ger ett ökat fokus och engagemang

  • Tydligare kommunikation som leder till ett bättre samarbete

  • Bättre självkänsla och självförtroende leder till ökad klarsyn

  • Ökad arbetsglädje och effektivitet som leder till ökad lönsamhet