Powered by Digital Start | www.digitalstart.se

KUNDLOJALITET

 

Kundlojalitet är ett begrepp som har blivit viktigare än någonsin.
Inte så konstigt heller då man idag möts av 10 gånger fler reklambudskap än bara för 5 år sedan i vårt "online" samhälle. 

Att skapa och behålla lojala kunder har en väldigt stor inverkan för de flesta företag. Det gäller såväl inom B2B som B2C. En lojal kund är en person som självmant rekommenderar ditt företag till andra samt självklart handlar hos ditt företag, eller gör affärer med ditt företag, när behovet finns. Konkurrenter finns inte på samma sätt för en riktigt lojal kund.
 
Lojala kunder handlar dessutom för 25% mer än vanliga kunder enligt många undersökningar. 
 

LOJALA ÅTERKOMMANDE KUNDER

 

Nöjda kunder är bra, men LOJALA kunder är bättre.

Med ett bra lojalitetsprogram kan du kommunicera dina exklusiva erbjudanden till utvalda målgrupper.

Du kan kostnadseffektivt attrahera nya kunder vilket leder till nöjda och återkommande kunder som dessutom handlar mer.

För många företag är det en stor utmaning att få god kännedom och insikt om individerna eller företagen som handlar och deras köpbeteende. 


Med ditt eget lojalitetsprogram kan du definiera dina målgrupper utifrån just dina egna uppsatta kriterier.
 
Man kan även integrera ett professionellt CRM-system och därmed skicka nyhetsbrev och kundundersökningar per automatik till specifika kunder eller utvalda målgrupper.